برج میلاد تهران

دیتاسنتر برج میلاد
 • پلن IR-1

  • فضا 50 مگابایت

  • هارد SSD

  • ترافیک 3 گیگابایت

  • کنترل پنل Cpanel

  • وب سرور LiteSpeed

  • دیتاسنتر برج میلاد

  • پایگاه داده (0)

  • پارک دامنه (0)

  • ایمیل (1)

  495,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • پلن IR-2

  • فضا 100 مگابایت

  • هارد SSD

  • ترافیک 2 گیگابایت

  • کنترل پنل Cpanel

  • وب سرور LiteSpeed

  • دیتاسنتر برج میلاد

  • پایگاه داده (0)

  • پارک دامنه (0)

  • ایمیل (1)

  750,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • پلن IR-3

  • فضا 250 مگابایت

  • هارد SSD

  • ترافیک 3 گیگابایت

  • کنترل پنل Cpanel

  • وب سرور LiteSpeed

  • دیتاسنتر برج میلاد

  • پایگاه داده (0)

  • پارک دامنه (1)

  • ایمیل (1)

  1,090,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • پلن IR-4

  • فضا 500 مگابایت

  • هارد SSD

  • ترافیک 5 گیگابایت

  • کنترل پنل Cpanel

  • وب سرور LiteSpeed

  • دیتاسنتر برج میلاد

  • پایگاه داده (1)

  • پارک دامنه (1)

  • ایمیل (1)

  2,190,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • پلن IR-5

  • فضا 1 گیگابایت

  • هارد SSD

  • ترافیک 10 گیگابایت

  • کنترل پنل Cpanel

  • وب سرور LiteSpeed

  • دیتاسنتر برج میلاد

  • پایگاه داده (1)

  • پارک دامنه (1)

  • ایمیل (1)

  3,330,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • پلن IR-6

  • فضا 2 گیگابایت

  • هارد SSD

  • ترافیک 20 گیگابابت

  • کنترل پنل Cpanel

  • وب سرور LiteSpeed

  • دیتاسنتر برج میلاد

  • پایگاه داده (2)

  • پارک دامنه (2)

  • ایمیل (2)

  6,790,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • پلن IR-7

  • فضا 3 گیگابایت

  • هارد SSD

  • ترافیک 30 گیگابایت

  • کنترل پنل Cpanel

  • وب سرور LiteSpeed

  • دیتاسنتر برج میلاد

  • پایگاه داده (3)

  • پارک دامنه (3)

  • ایمیل (3)

  8,340,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • پلن IR-8

  • فضا 5 گیگابایت

  • هارد SSD

  • ترافیک 50 گیگابایت

  • کنترل پنل Cpanel

  • وب سرور LiteSpeed

  • دیتاسنتر برج میلاد

  • پایگاه داده (5)

  • پارک دامنه (5)

  • ایمیل (5)

  9,960,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • پلن IR-9

  • فضا 8 گیگابایت

  • هارد SSD

  • ترافیک نامحدود

  • کنترل پنل Cpanel

  • وب سرور LiteSpeed

  • دیتاسنتر برج میلاد

  • پایگاه داده (نامحدود)

  • پارک دامنه (نامحدود)

  • ایمیل (نامحدود)

  11,520,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • پلن IR-10

  • فضا 10 گیگابایت

  • هارد SSD

  • ترافیک نامحدود

  • کنترل پنل Cpanel

  • وب سرور LiteSpeed

  • دیتاسنتر برج میلاد

  • پایگاه داده (نامحدود)

  • پارک دامنه (نامحدود)

  • ایمیل (نامحدود)

  13,680,000/سالیانه
  سفارش دهید