هاست آلمان

 • پلن GR-1

  2,490,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • فضا 500 مگابایت

  • هارد SSD

  • ترافیک 10 گیگابایت

  • کنترل پنل Cpanel

  • وب سرور LiteSpeed

  • دیتاسنتر برج میلاد

  • پایگاه داده (1)

  • پارک دامنه (1)

  • ایمیل (1)

 • پلن GR-2

  4,080,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • فضا 1 گیگابایت

  • هارد SSD

  • ترافیک 30 گیگابایت

  • کنترل پنل Cpanel

  • وب سرور LiteSpeed

  • دیتاسنتر برج میلاد

  • پایگاه داده (1)

  • پارک دامنه (1)

  • ایمیل (1)

 • پلن GR-3

  9,240,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • فضا 2 گیگابایت

  • هارد SSD

  • ترافیک 50 گیگابایت

  • کنترل پنل Cpanel

  • وب سرور LiteSpeed

  • دیتاسنتر برج میلاد

  • پایگاه داده (3)

  • پارک دامنه (3)

  • ایمیل (3)

 • پلن GR-4

  16,800,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • فضا 5 گیگابایت

  • هارد SSD

  • ترافیک 100 گیگابایت

  • کنترل پنل Cpanel

  • وب سرور LiteSpeed

  • دیتاسنتر برج میلاد

  • پایگاه داده (5)

  • پارک دامنه (5)

  • ایمیل (5)